Majaoja-säätiöllä on sähköinen apurahahakemusjärjestelmä. Kun hakija on täyttänyt kaikki sähköisen lomakkeen tiedot, hakemus lähetetään säätiölle ”Lähetä” -painikkeella. Kun hakemus on lähetetty, siihen ei voi enää tehdä muutoksia. Vahvistusviesti hakemuksen vastaanottamisesta lähetetään hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Hakemuksen liitteet toimitetaan säätiölle postitse hakuajan loppuun mennessä postitse osoitteella Majaoja-säätiö, PL 249, 33101 Tampere. Kuoreen merkitään selkeästi hakijan nimi.

Tutustu Majaoja-säätiön tietosuojaselosteeseen ja henkilötietojen käsittelyyn tästä.

Apurahahakemus

Fill out my online form.