Apurahat

Apurahat Apurahahakemus 1.5.2021: Majaoja-säätiön vuoden 2021 apurahojen jako on päättynyt. Määräajassa saapui 799 hakemusta. Apurahan saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 30.10.2021 mennessä. Majaoja-säätiön vuoden 2021 apurahat kohdennetaan lasten ja nuorten taideharrastusten ja kulttuuritoiminnan tukemiseen.  Apurahaa voi hakea musiikin, kirjallisuuden, sanataiteen, teatteri- ja tanssitaiteen, sirkustaiteen, sarjakuvataiteen, media-, valokuva- ja kuvataiteen alalta.  Apurahaa voi hakea taideharrastuksen ja kulttuuritoiminnan kustannuksiin, … Jatka artikkelin Apurahat lukemista