YHTEYSTIEDOT

Majaoja-säätiö

PL 249
33101 TAMPERE

Säätiön asiamies  Ritva Tiainen  puh. 0400 734 134

Sähköposti
ritva.tiainen@pp4.inet.fi