Historia

Säätiön perustamiskokous pidettiin 14. joulukuuta vuonna 2000 ja ensimmäinen apurahakierros käynnistyi loppuvuodesta 2001. Apurahat oli suunnattu kirjallisuuden, teatteritaiteen, kuvataiteen ja musiikin alalle tai näiden alojen tutkimustyöhön.

Majaoja-säätiö on pieni yksityinen säätiö, minkä ansiosta sillä on liikkumavaraa kulttuurin alueella enemmän kuin suuremmilla säätiöillä. Taidekentän nopeat muutokset ovat tarjonneet hyvän toimintakentän säätiölle, jonka on mahdollista vaihtaa nopeasti tuen painopisteitä. Esimerkiksi vuosituhannen taitteessa maamme teatterit tarvitsivat uusia, hyviä lastennäytelmiä. Majaoja-säätiö tarttui tilaisuuteen ja julisti suuren valtakunnallisen lastennäytelmien kirjoituskilpailun vuonna 2002.

Majaoja-säätiön periaatteisiin kuuluu tukea erityisaloja sekä marginaaliryhmiä, joille muut säätiöt ja rahastot eivät yhtä näyttävästi myönnä avustuksia. Tällaisia ovat olleet konservointi- ja restaurointikohteet sekä sirkus- ja sarjakuvataide. Vuoden 2005 apurahakierroksella säätiö tukikin konservointi- ja restaurointialoja, jotka ovat usein jääneet rahanjaossa suurempien kulttuurialojen puristukseen. Apurahojen yhteissumma oli 108 000 euroa.

Vuonna 2007 apurahat kohdennettiin tanssitaiteen sekä sirkus- ja tempputaiteen alalle. Apurahakierroksen ulkopuolisina asiantuntijoina toimivat sirkustaiteessa Carl Jernström Jr. ja tanssitaiteen osalta Hanna Rosendahl sekä Jorma Uotinen. Suurimmat yksittäiset apurahat saivat tamperelainen Sorin Sirkus ja Haminan teinisirkus ry.

Vuonna 2010 säätiö juhli näyttävästi 10-vuotistaivaltaan varaamalla ennätykselliset 250 000 euroa apurahoihin. Etusijalle asetettiin nuoret hakijat ja hankkeet, joiden kohderyhmänä olivat lapset tai nuoret.

10-vuotisjuhla
10-vuotisjuhla
10-vuotisjuhla

Kuvia Majaoja-säätiön 10-vuotisjuhlasta.

Säätiön elinajaksi kaavailtiin alkuun yhtä vuosikymmentä. Säätiön toiminta ei ole kuitenkaan hiipunut vaan pikemminkin aktivoitunut. Yhteensä säätiö on myöntänyt apurahjoja jo yli 800 000 euroa.

Tarkemmat tiedot apurahakierrosten ja kilpailujen teemoista, myönnetyistä apurahoista ja apurahakierrosten ulkopuolisista hankkeista löydät toimintakertomuksista sekä Aiemmat kilpailut ja Myönnetyt apurahat -sivuilta.