Majaoja-säätiö julistaa vuoden 2011 apurahat haettavaksi

MAJAOJA-SÄÄTIÖ JULISTAA VUODEN 2011 APURAHAT HAETTAVAKSI

Majaoja-säätiö julistaa haettavaksi yhteensä 50 000 € (1) tutkimus- ja julkaisuhankkeisiin, jotka käsittelevät maahanmuuttajia Suomessa, sekä (2) maahanmuuttajataustaisten kirjailijoiden ja kirjoittajien suomen- tai ruotsinkielisiin kirjoitushankkeisiin. Maahanmuuttajataustaisilla tarkoitetaan tässä paitsi maahanmuuttajia myös heidän lapsiaan. Suurin yksittäinen apuraha on 5 000 €.

Hakemuksen liitteenä on esitettävä 1-3 liuskan mittainen työsuunnitelma sekä luettelo mahdollisista aikaisemmista julkaisuista (aikakauslehdissä, sanomalehdissä tai teoksissa).

Hakemuslomake on saatavissa Majaoja-säätiön kotisivulta: www.majaoja-saatio.fi

Hakuaika päättyy 29. huhtikuuta 2011, jolloin hakemusten on oltava perillä. Apurahansaajat ilmoitetaan 28.10.2011.Ajankohtaista