Majaoja-säätiön verkkosivut ovat uudistuneet

Majaoja-säätiön verkkosivut ovat saaneet uuden ulkoasun ja lisää sisältöä. Sivujen rakennetta on selkiytetty ja ulkoasua on raikastettu. Sivu-uudistuksen myötä apurahahakemukset tehdään jatkossa sähköisesti.

Uudistuksen ovat toteuttaneet kaksi Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijaa.Ajankohtaista