Vuoden 2015 apurahat jaettu romanitaiteelle ainutlaatuisella apurahakierroksella

Majaoja-säätiön vuoden 2015 apurahat jaettiin 23.10.2015 Majaoja-säätiön vuosijuhlassa. Vuoden 2015 teemana on ollut romanitaiteen ja romanitaiteen tutkimisen tukeminen. Tuettavia aloja ovat olleet mm. kirjallisuus, musiikki, kuvataide, käsityötaide sekä taiteiden tutkimus. Apurahojen yhteissumma on 100 000 €. Apurahakierros on ollut ainutlaatuinen, sillä milloinkaan aikaisemmin apurahakierrosta ei ole kohdennettu romanitaiteelle. Suurimmat yksittäiset apurahat, 10 000 €, myönnettiin laulaja Markus Allanille taiteelliseen työskentelyyn sekä kuvataiteilija Kiba Lumbergille 60-vuotisjuhlanäyttelyn järjestämiskuluihin.Ajankohtaista