Majaoja-säätiön vuoden 2021 apurahojen haku on päättynyt.

Määräajassa saapui 799 hakemusta. Apurahan saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 30.10.2021 mennessä.

Majaoja-säätiön vuoden 2021 apurahat kohdennetaan lasten ja nuorten taideharrastusten ja kulttuuritoiminnan tukemiseen.  Apurahaa voi hakea musiikin, kirjallisuuden, sanataiteen, teatteri- ja tanssitaiteen, sirkustaiteen, sarjakuvataiteen, media-, valokuva- ja kuvataiteen alalta.  Apurahaa voi hakea taideharrastuksen ja kulttuuritoiminnan kustannuksiin, esimerkiksi harrastus- ja työvälineisiin, kurssien ja leirien kustannuksiin tai taideprojekteihin.

Hakijoina voivat olla vuosina 2001-2014 syntyneet lapset ja nuoret. Hakijana voi olla yksittäinen henkilö tai lapsi- tai nuorisoryhmä.  Hakija ei voi olla kaupallinen tuottaja, oppilaitos, yhdistys, seurakunta tms.

Apurahojen yhteissumma on 100 000 €. Yksittäisen apurahan suuruus voi olla 300 € – 5 000 €.

Apurahahakemusten mahdollisine liitteineen ja suosituksineen tulee olla perillä viimeistään 30.4.2021.

Liitteet ja suositukset voi postittaa osoitteeseen Majaoja-säätiö, PL 249  33101 Tampere

Hakemuslomake löytyy täältä.Ajankohtaista