Majaoja-säätiön vuoden 2021 apurahan saajat julkaistu

Vuonna 2021 apurahat kohdennettiin lasten ja nuorten (2001-2014 syntyneet) taideharrastusten ja kulttuuritoiminnan tukemiseen.  Apurahaa on voinut hakea musiikin, kirjallisuuden, sanataiteen, teatteri- ja tanssitaiteen, sirkustaiteen, sarjakuvataiteen, media-, valokuva- ja kuvataiteen alalta. Apurahojen yhteissumma on 100 000 €.

Vuoden 2021 apurahan saajat löytyvät Apurahat-osiosta.Ajankohtaista